Teràpia de parella

Junts

La teràpia ajuda a trobar l’equilibri i solucions positives per als dos membres de la parella.

La parella

La parella hauria de ser qui ens fes riure, qui ens acompanyés en el nostre creixement personal qui ens enriqueix dia a dia, i també el millor dels nostres miralls. Però no sempre es així. La rutina, la convivència, els naixements dels fills/es, la gelosia, les infidelitats, les expectatives no complertes o la mala comunicació són situacions que dificulten tenir una vida en parella sana i feliç.

A qui va adreçat?

La teràpia de parella va dirigida a totes aquelles persones que noten un distanciament amb l’altre membre de la parella. Quan comencen a faltar els somriures i els bons moments entre vosaltres, quan la parella estigui en un punt d’impàs en el qual es plantegi la possibilitat de trencar la relació però no sense abans haver intentat solucionar les coses…

Com funciona?

La teràpia de parella són sessions a tres i tenen una durada d’aproximadament 1h i 30 min. Les tres o quatre primeres sessions són setmanals. Desprès, quan el procés va avançant, es van perllongant en el temps cada 15 dies o tres setmanes, segons sigui necessari.

El més important per al bon funcionament d’una teràpia de parella és treballar sempre amb els dos membres. Cal estar predisposat i sentir-se lliure d’expressar-se. Sense pors ni límits. El conjunt de la teràpia estarà format per un total de 10/12 sessions, sempre tenint en compte el que necessiti cada parella.

Durant la teràpia és important que la parella entengui que són un equip i que el terapeuta, mitjançant diferents tècniques psicoterapèutiques, farà un anàlisi acurat de la situació i els facilitarà recursos per tal que millorin la seva situació. Per tenir èxit són molt importants les sessions terapèutiques però també el treball conjunt fora de consulta.

Altres serveis